Konferens Verksamhetsförlagd utbildning i Umeå 7-8 maj

Årets konferens – den 7-8 maj 2015 i Umeå med tema Verksamhetsförlagd utbildning.

För första gången anordnar Barnmorskeförbundet en konferens om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Konferensen arrangeras i samarbete med Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet.

Information om konferensen: lokal, program, resor och boende.