Konferens Reproduktiv Hälsa 15-16 maj 2018

Konferens Reproduktiv Hälsa den 15-16 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Barnmorskeförbundet välkomnar abstrakt inom reproduktiv, perinatal & sexuell hälsa.

Mer information om program, pris och anmälan hittar du på sbfkonferens.se
Välkommen, vi ses i Stockholm!

Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga konferens
Reproduktiv hälsa 15-16 Maj  2018 i Stockholm.
1st Call for abstract 1 juni 2017, 2nd Call for abstract 1 september 2017
Abstrakt till Svenska Barnmorskeförbundet senast 31 oktober 2017
Barnmorskeförbundet välkomnar abstrakt inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Abstrakt ska beskriva en originalstudie.
Abstrakt får maximalt innefatta 300 ord med rubrikerna: Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Konklusion och Kliniska implikationer.
Abstrakt måste inkomma till Svenska Barnmorskeförbundet senast 31 oktober 2017: Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd bedömer alla abstrakt.
Endast abstrakt som kan redovisa resultat kommer att vara aktuella för oral presentation.
Om endast preliminära resultat finns 31 oktober 2017 är det möjligt att komplettera abstrakt fram till 10 januari 2018.
Huvudförfattaren får besked senast den 15 januari 2018 om abstrakt accepteras som muntlig presentation eller posterpresentation.
Konferensspråket är svenska. Abstrakt bör skrivas på svenska språket.
Abstrakt mejlas till

Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv Hälsa 2018