Disputation Birgitta Larsson

Disputation Birgitta Larsson


Tidpunkt:
Fredagen den 8 september, klockan 13:15
Lokal: Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Titel: Treatment for childbirth fear with focus on midwife-led counselling

Ordförande
Docent Margareta Larsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (imch), Internationell sexuell och reproduktiv hälsa, Uppsala universitet.

Opponent
Professor Mirjam Lukasse, Department of nursing and health promotion, Oslo and Akershus University College of applied science.

Betygsnämnd
Docent Siw Alehagen, Avdelningen för omvårdnad Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet.
Docent Karin Pettersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde graviditet och förlossning.
Professor Agneta Skoog Svanberg, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa, Uppsala universitet.

Huvudhandledare
Professor Ingegerd Hildingsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (imch), Internationell sexuell och reproduktiv hälsa, Uppsala universitet.

Biträdande handledare
Universitetslektor Annika Karlström, Avdelningen för Omvårdnad, Mittuniversitetet.
Docent Christine Rubertsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (imch), Internationell sexuell och reproduktiv hälsa, Uppsala universitet.