Kollegialt nätverk för nyanlända

Vill du vara med och stödja nyanlända kollegor?

Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet bjuder in till ett möte för sjuksköterskor och barnmorskor som är intresserade av att delta i aktiviteter som underlättar för nyanlända kollegor att komma i kontakt med det svenska samhället och sjukvården. Vi tror att detta kan vara ett ömsesidigt berikande utbyte. Aktiviteter som man kan delta i är språkkaféer, studiebesök inom vården och liknande. Du bestämmer själv hur mycket du vill bidra med.

Låter detta intressant?

Kom till Vårdförbundets kansli på Adolf Fredriks kyrkogata 11, torsdagen den 2 juni kl.18 för information och diskussion!

Anmäl deltagande senast 31 maj till