Framtidens mödrahälsovård

Hur ska framtidens mödrahälsovård se ut? Barnmorskeförbundet bjuder in till en temadag om Framtidens mödrahälsovård, den 15 november 2017 i Stockholm.

Det är tid att blicka framåt för ett utvecklande av mödrahälsovården
I Sverige ska vi vara stolta över vår mödrahälsovård där familjen blir väl omhändertagen. Vi har också bra kontinuitet där en barnmorska får följa en kvinna och hennes partner under deras graviditet. Vi kan skatta oss lyckliga för vårt basprogram som leder till ökad hälsa för mor och barn, men mödrahälsovård är så mycket mer än att ta hand det medicinska. Mödrahälsovården har också stor betydelse för folkhälsan.

Temadag Framtidens mödrahälsovård

Onsdag 15 november klockan 10.00-16.00
Registering och kaffe från klockan 09.00

Plats: Hörsal Jacob Berzelius, Karolinska institutet, Stockholm

Programmet är preliminärt.

Stepping up public health
Louise Silverton, Royal College of Midwives, Storbritannien

Jämlik vård och hälsa – vad innebär dagens hälsoskillnader för framtidens mödrahälsovård? Margareta Kristenson, professor socialmedicin, Linköpings universitet

Amning och psykisk hälsa. Christine Rubertsson, professor Lunds universitet

Projekt Barnmorska hela vägen, Västernorrland. Ulrika Sjöstrand, verksamhetsutvecklare , Västernorrlands läns landsting

Brister i vården efter förlossning, Socialstyrelsens utredning
Emma Lindgren, utredare Socialstyrelsen

Framtidens mödravård inklusive eftervård – en modell för framtiden. Mia Barimani, barnmorska med dr, förbundsstyrelsen och Anna Wikström, barnmorska med dr

Personcentrerad vård och hälsopromotion.
Andreas Fors, sjuksköterska fil dr, GPCC Göteborg

 

Paneldebatt

Välkomna!

 

Avgift: 500 kr. Enkel lunch samt kaffe för- och eftermiddag ingår.

Anmälan:

Ange namn, mejla adress, fakturaadress med ev. kostnadsställe och eventuella allergier/specialkost.

Sista anmälningsdag: 1 november

 

 

Program Temadag om Framtidens mödrahälsovård
Barnmorskeförbundet bjuder in till en temadag om Framtidens Mödrahälsovård i Stockholm den 15 november 2017.

Läs mer om ”Framtidens mödrahälsovård” i Jordemodern nr 3 mars 2017.