Förbundsstämma 2014 – Svenska Barnmorskeförbundet

Extra förbundsstämma den 18 november 2014 i Stockholm. Kallelse och handlingar har skickats till alla lokalföreningar. Varje lokalförening kan delta med två ombud.

Varje lokalförening ska meddela kansliet vilka som är ombud på förbundsstämman.
Har du som ordförande/ombud frågor inför förbundsstämman: ta kontakt med Kajsa Westlund på kansliet.

Förbundsstämma 18 november 2014 klockan 10.00-16.00
Citykonditoriets konferens Adolf Fredriks kyrkogata 10 Stockholm

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Förberedande valmöte med lokalföreningarnas ombud och valberedningen.
10.30 Mötesförhandlingar startar – se föredragsningslista.
16.00 Mötet avslutas.

Fyllnadsval av två nya förbundsstyrelseledamöter sker på förbundsstämman. Valberedningens förslag har skickats ut till lokalföreningar tillsammans med övriga möteshandlingar.

Medlemmar har rätt att närvara på förbundsstämman – se tidigare information i Jordemodern nr 10 Okt 2014.