Förbundsstämma 2019 Svenska Barnmorskeförbundet

Förbundsstämma den 14 november 2019 i Stockholm

Förbundsstämman är Svenska Barnmorskeförbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstämman består av Svenska Barnmorskeförbundets styrelse, lokalföreningarnas ordförande samt en styrelseledamot från varje lokalförening.
Kallelse och handlingar skickas till lokalföreningen.

Valberedningens information.
Valberedningens sammankallande: Maria Renström, Dalarna.

Motioner till förbundsstämman 2019
Förbundsstämman får behandla motion om den är skriftlig och kommit till styrelsen senast tio veckor före förbundsstämman.

Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med yttrande ska vidarebefordra den till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.

Motioner ska vara kansliet till handa senast den 5 september.
Mejla till

Läs mer i Svenska Barnmorskeförbundets stadgar (2018).
Ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse via din lokalförening eller.
Läs mer  om  Svenska Barnmorskeförbundet.