Etiska rådet sammanträder

Tid: klockan 9-12.
Plats: Digitalt.

Ordförande och sammankallande: Erica Solheim vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Önskar du som medlem kontakt :
Läs mer om Etiska rådet.