Disputation Karolina Linden

Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum. Well-being and diabetes management

Datum: 2018-03-16
Tid: kl. 13-16
Plats: Academicum, Medicinaregatan 3
hörsal Arvid Carlsson

Kontaktperson: Karin Mossberg

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Opponent:
Professor Christine Rubertsson, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Betygsnämnd:
Professor Joakim Öhlén, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Docent Janeth Leksell, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet/Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Docent Margareta Larsson, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Ordförande för disputationsakten:
Docent Helen Elden, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Sahlgrenska Akademin