Disputation barnmorskan Elin Ternström

Identification and Treatment of Women with a Fear of Birth,
Ternström Elin, Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Disputation
2018-05-30, Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 13:00 (Svenska)

Opponent

Lukasse, Mirjam, Professor
Department of Nursing and Health Promotion, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Handledare
Rubertsson, Christine, Professor
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning.
Hildingsson, Ingegerd, Professor
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning.
Haines, Helen, Senior Research Fellow

Identification and Treatment of Women with a Fear of Birth