Dags att söka stipendium/projektmedel från Synskadades Riksförbund

Nu kan du som är behörig sjuksköterskor/barnmorskor söka stipendium eller projektmedel från Synskadades Riksförbund ”Barnens Lyckopenning”
Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alt Svenska Barnmorskeförbundet krävs.

Bidrag kan sökas för utbildning, projekt- utvecklingsarbeten:

  • Som rör vårdkedjan mödravård – förlossning – eftervård – neonatalavdelning – barnavårdscentral eller
  • Som syftar till att utveckla relationerna mellan mor, barn och övrig familj.

Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt, samt att en kostnadskalkyl bifogas. Bidrag ges inte för lönebortfall, för genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre utbildningar. Original samt två kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas.

Skriftlig förbindelse om återrapportering krävs innan tilldelade medel betalas ut från Synskadades Riksförbund. Endast de som tilldelats stipendium meddelas.

Sista ansökningsdag är den 12 september 2013

Ansökningsblankett kan beställas hos Svensk sjuksköterskeförening på tel 08-412 24 00, fax 08-412 24 24 eller ladda ner på hemsidan www.swenurse.se.
Alternativt kontakta  oss på Svenska Barnmorskeförbundet på  telefon 08-10 70 88.