Chefskonferens

Barnmorskeförbundets årliga chefskonferens den 1-2 december 2015 på Hasseludden Yasuragi. Anmälan är öppen!

Chefskonferens 1-2 december 2015
för dig som är chef inom sexuell och reproduktiv hälsa
Plats: Hasseludden Yasuragi, Nacka.
Anmälan och frågor:
– kontakta Kajsa Westlund på kansliet.

 

Program (med reservation för ändringar).

Tisdag 1 december

09.00-10.00 Registrering

Inledning

Den nya förbundsordföranden (väljs vid förbundsstämma 3 november) presenterar den nya förbundsstyrelsen och verksamhetsplanen.

Mobbning i arbetslivet – chefens ansvar.
Stefan Blomberg, psykolog organisationskonsult

Samvetsklausul i vården – när en anställd inte vill utföra vissa arbetsuppgifter
Catharina Zätterström, etiska rådet

Första linjens chefer – synen på vården
Myndigheten för Vårdanalys presenterar sin aktuella rapport.

Gemensam middag tisdag kväll.
Efter middagen diskussioner om ”Goda exempel” i grupper.

Onsdag 2 december

Kompetens – utveckling, försörjning och stegar
Henrik Kock, biträdande professor Linköpings universitet

Barnmorskans kompetens – regelverk och utveckling
Mia Ahlberg, förbundsstyrelsen

Utvärdering

Avslutning kl 15.00

Frågor eller Kajsa Westlund 08 10 70 88.