Chefskonferens 3-4 februari 2020

Barnmorskeförbundets årliga Chefskonferens den 3-4 februari 2020 på Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25  Nacka, Stockholm.

Program

Ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare – från student till pensionär
– med reservation för ändringar

Måndag 3 februari

9–10 Registrering med fika

Välkomnande, Svenska Barnmorskeförbundets Ordförande Eva Nordlund

10.00-12.00
Kompetensmodell för kliniskt verksamma barnmorskor
Anna Nordfjell, Leg Barnmorska

13-14.30
Handledarutbildning för Barnmorskor- hur göra det attraktivt att vara handledare i studenternas VFU?
Helena Volgsten Barnmorska, universitetslektor, Uppsala Universitet

14.30-15
Barnmorskeförbundet informerar
Eva Nordlund/Susanne Åhlund Ordförande / Vice Ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

15.30-16.30
Barnmorskebemanning – ekonomisk analys i Region Stockholm
Mia Ahlberg Barnmorska PhD Omvårdnadsansvarig Karolinska Universitetssjukhuset

16.30
Skapa chefsnätverk, vad behöver chefer för stöd och stimulans?
Ulrika Sjöstrand och Susanne Åhlund Svenska Barnmorskeförbundet

Kväll: Mingel och Middag

Tisdag 4 Februari

8.00
Morgonmeditation för chefer (om du önskar)
Med Ana-Maria Whitmer Jacobsson

9.00-11.00
Inre hållbarhet för chefer och medarbetare.
Ana-Maria Whitmer Jacobsson Överläkare Hallands Sjukhus, Claritatis AB.
Fredrik Bååth, PhD/Medicine Doktor, Civ.ing. Claritatis AB

11.00-12.00
Introduktionsprogram med processorienterad handledning.
Mia Marttinen Barnmorska, huvudhandledare, kvinnokliniken Skas

13.00-14.30
Bättre arbetsmiljö, fler rekryteringar och nöjdare medarbetare
Katarina Sibelius, avd. chef, Förlossningsavdelningen, Halmstad

15.00-16.00
Framtiden och utvärdering

Programmet i PDF finner du här