Chefskonferens 28-29 november 2016

Barnmorskeförbundets årliga chefskonferens den 28-29 november 2016.

Chefskonferens 28-29 november 2016
för dig som är chef inom sexuell och reproduktiv hälsa.

 

Ur programmet:

Chefskonferensen inleds av förbundsordförande Mia Ahlberg.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – Barnmorskeförbundets arbete. Socialstyrelsen har inte längre uppdraget att utfärda kompetensbeskrivning för professioner inom hälso- och sjukvården. Svenska Barnmorskeförbundet arbetar nu med ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

MiMA – Midwives management during the second stage. Resultat från en interventionsstudie med syfte att minska andra gradens bristningar Malin Edqvist, doktorand Göteborgs universitet

Erfarenhet och upplevelser kring sen abort Inga-May Andersson, barnmorska med dr Södersjukhuset, Stockholm

Kvinnosjukvården vid Nya Karolinska och Kompetensstege för barnmorskor Karolinska universitetssjukhuset., Åsa Wijkström, barnmorska, verksamhetschef kvinnokliniken Karolinska universitetssjukhuset. Kompetensstegar Kvinnohälsovården Halland och UltraGyn Stockholm, Maria Kloow, chefbarnmorska.

Nuläge och förbättringsområden inom förlossningsvård och kvinnors hälsa. Vad kan vi åstadkomma tillsammans?  Eva Estling, samordnare avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting

Eftervård – hur ser det ut idag – forskning och kvinnornas behov, Mia Barimani, barnmorska med dr, förbundsstyrelsen.

Hållbart arbetsliv – att behålla personal.

Uppdaterat program finns tillgängligt på konferensen.
Anmälningsdatum har passerat,
eventuella ändringar meddelas till Kajsa Westlund på kansliet.
Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens
28 -29 november 2016 Yasuragi Hasseluddden, Nacka
Anmälan bindande, senast 30 oktober .