Barnmorskans dag 5 maj 2020 #barnmorskansår2020

Internationella barnmorskedagen #Barnmorskansdag5maj #Barnmorskansår2020 #IDM2020 #Midwives2020.

Den 5 maj firas barnmorskans dag i hela världen och vi är såklart med!
Denna gång är det alldeles särskilt roligt eftersom det också är barnmorskans år i år 2020. Svenska Barnmorskeförbundet presenterar i år aktuell forskning från Sverige och världen genom sex forskare som berättar om sina områden och nya forskningsresultat. Vi har valt forskning som berör olika kompetensområden där barnmorskan har en central roll. Forskningsresultaten har också fått eller kan komma att få betydelse för klinisk praxis. Det kommer att finnas möjlighet att ta del av hela eller delar av dagen och i varje presentation finns också möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren.

Mer information om länk till föreläsningar har mejlats via medlemsregistret till Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar.

Each year since 1992, ICM leads global recognition and celebration of the work of midwives, on the 5th of May.  The theme for ICM 2020 is Midwives with women: celebrate, demonstrate, mobilise, unite – our time is NOW!

Midwives with women: celebrate, demonstrate, mobilise, unite – our time is NOW!  #IDM2020 #Midwives2020

International day of the midwife 2020 #IDM2020