Bäckenbotten nätverket

Nätverket träffas för möte på konferens Reproduktiv Hälsa i Jönköping den 3 maj 2017.

Nätverk bäckenbottenskador
Är du intresserade av bäckenbottenskador, omhändertagande på BB och uppföljning?
Du kollega som också jobbar med detta och som är intresserade av att nätverka, byta erfarenheter och stötta varandra då detta är en otroligt viktig fråga.
Hör av dig till mig!

Hör av dig!

Kvalitetesutvecklare
Leg. barnmorska, Med. dr.
Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus AB