Amnisnätverket

AMningsNätverket I Sverige bildades i november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

Digitalt möte för representanter.

Klockan 14-16

Ansvarig: Erica Solheim