Ny ordförande vid styrelsemötet 24/4-24

Therese Lindberg valdes vid årsmötet i slutet av april till ny ordförande att ta över efter Erika Häggblad som suttit på ordförandeposten sedan 2019.

Trine Viklund Grönmo blev omvald till vice ordförande och Gry Harridsleff Birkelund omvald till kassör.

Styrelsen består av 11 barnmorskor från Skellefteå, Umeå och Lycksele med omnejd. Representanter finns från såväl öppen- som slutenvård.

Tre av ledamöterna i styrelsen är även fackligt förtroendevalda.