Vill du vara barnmorska på Skansen?

Vill du bli Skansen barnmorska? Är du intresserad av att bli volontär? Vill du möta Skansens gäster och berätta om barnmorskeyrket i historia och nutid? Samtal kring ett samarbetsprojekt med Skansen pågår.

Om några år kan barnmorskeyrket vara representerat på Skansen!
Vi undersöker nu förutsättningar för att förverkliga idén som ett pilotprojekt 2017.
För att kunna sjösätta behövs volontärer. Under förutsättning att projektet blir verklighet, återkommer vi till de som visat intresse för uppdraget. En matchning mellan intresserade och uppdrag kommer att ske i ett senare skede.

Är du intresserad och/eller vill veta mer?
Hör av dig till Pia Höjeberg på mailadress .
Tipsa gärna kollegor som du tror är intresserade!

Mer information kommer i Jordemodern  så småningom då arbetet fortskrider.