Vem tar hand om din förlossning?

Vem tar hand om dig när du är gravid?  Vem tar hand om dig när du föder barn? Vem tar hand om din förlossning? I Sverige är det barnmorskan.

Kära medlemmar,

Det är barnmorskan som ansvarar för den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Ingen annan yrkeskategori kan ersätta barnmorskan och hens kompetens. Barnmorskor arbetar ofta i team med undersköterskor under den normala förlossningen och eftervården där barnmorskan är den som är ansvarig för bedömningar, åtgärder och stöd. När komplikationer tillstöter arbetar vi i ett team med läkare och undersköterskor, där läkare är ytterst ansvarig för de medicinska bedömningarna medan barnmorskan är fortsatt huvudansvarig för vård och stöd.

Med vänliga hälsningar,
Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

 

Med anledning av Kommunals annons ”Vem tar hand om din förlossning när jag slutar”
i dagspressen: Barnmorskeförbundet har tillsammans med Vårdförbundet haft kontakt med Kommunal och tydligt påtalat det felaktiga budskapet i deras annons. Kommunal har meddelat att de är fullt medvetna om att det är barnmorskor som är ansvariga för förlossningen.

Visa Sverige och världen vad barnmorskor gör!
Internationella barnmorskedagen 5 maj 2016.
Delta i #IDM2016 Activity: I Am A Midwife, This Is What I Do.
Läs mer på www.internationalmidwives.org