Värdebaserad uppföljning av förlossningsvården

Värdebaserad uppföljning av förlossningsvården – analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Rapporten fokuserar på variationer i förlossningsvårdens hälsoutfall, resursåtgång och behandlingsmetoder mellan landsting/regioner och förlossningskliniker. Analyserna har påvisat signifikanta skillnader i hälsoutfall, resursåtgång och behandlingsmetoder inom svensk förlossningsvård.

Målet med förlossningsvården är en frisk mamma, ett friskt barn och en positiv förlossningsupplevelse. Variation i hälsoutfall mellan landsting och vårdgivare tyder på potential för förbättringsmöjligheter vad gäller utfall för både mamma och barn.

Sveus expertgrupp inom förlossningsvård har identifierat fem områden som särskilt kritiska för att skapa förutsättningar för en kontinuerligt förbättrad förlossningsvård i Sverige. Dessa är uppdelade i två kategorier: Förbättring av förlossningsvårdens organisation respektive Förbättring av förlossningsvårdens uppföljning.

Läs mer: Värdebaserad uppföljning av förlossningsvården – analys från framtagande av nya uppföljningssystem (Sveus 2015-05-20).

Mer information och sammanfattning av rapporten på Sveus hemsida.

Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården.