Valberedningen önskar dina förslag på nya förbundsstyrelseledamöter

Vill du bli pionjär? Vara med och skapa en ny verklighet för barnmorskor? Lust att engagera dig i barnmorskefrågor?

Vi står inför en ny tid, med många möjligheter.

Vi ser gärna kompetenser och erfarenheter inom områdena: Universitet/högskola, ungdomsmottagning, förlossning, gynekologi, abortvård, mödrahälsovård, samordningsbarnmorska, internationellt arbete,  vana med kommunikation inom sociala medier samt att du anser det värdefullt att jobba ideellt.

Nominera dig själv eller kollega före 31 maj genom ett mail till Valberedningen.
Ny förbundsstyrelse väljs på förbundsstämma i november 2019.

Valberedningen
Maria Renström, sammankallande
Marjo-Riitta Wahlberg
Frida Garell
Erika Häggblad