Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Tillägget kompletterar den överenskommelsen som tecknats för perioden 2017-2019. Den omfattar framför allt två delar. Den ena delen reglerar utbetalningen av den satsning på 500 miljoner kronor som regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, sköt till i vårändringsbudgeten för 2017. Den andra delen identifierar ett antal områden där insatserna behöver utvecklas.

Läs mer på regeringens hemsida.