Svenska barnmorskor påverkar utvecklingen av kvinnors och barns hälsa globalt

Pressmeddelande Svenska Barnmorskeförbundet 5 september 2019:

Den 6 september 2019 besöker ordförande för International Confederation of Midwives (ICM), Franka Cadée, Sverige för ett rundabordssamtal på Utrikesdepartementet organiserat av Svenska Barnmorskeförbundet.

Barnmorskans roll i Sveriges arbete med global hälsa
– vad gör vi idag, och vad kan vi göra ytterligare?

WHO bedömer att närmare 18 miljoner hälsoarbetare saknas för att nå de uppsatta globala målen, varav hälften utgörs av barnmorskor och sjuksköterskor.

FN:s Befolkningsfond, UNFPA lanserar nästa vecka en ny global barnmorskestrategi för att möta utmaningen. Sveriges stöd kanaliserat via Sida har varit avgörande.

Den svenska modellen med legitimerade barnmorskor som arbetar självständigt inom kompetensområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa bygger på en 300-årig historia som är unik i världen.

Det är tack vare tidiga satsningar på en gedigen barnmorskeutbildning, etisk kod, ett starkt professionsförbund och forskning som svenska barnmorskor idag står som förebild för kapacitetsbyggande av professionen internationellt.

Genom ett långsiktigt stöd från Sveriges regering har svenska barnmorskor ett tydligt internationellt engagemang på viktiga positioner inom FN och civilsamhället. Detta har bidragit till att den svenska barnmorskemodellen har genomförts i länder där yrkesgruppen inte tidigare funnits, och därmed bidragit till förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa.

Fem svenska lärosäten är involverade i internationella utbildnings- och forskningsprojekt i Afrika och Asien som bidrar till att stärka kvinnors tillgång till säker vård vid barnafödande, oönskad graviditet och preventivmedel. Sveriges barnmorskeutbildning och forskning är viktigt för att säkerställa att framtida barnmorskor bedriver evidensbaserad vård för att på sikt bidra till hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Under ledning av Svenska Barnmorskeförbundet samlas olika svenska aktörer (bland annat Sida, Socialstyrelsen, högskolor, RFSU och Regeringskansliet) för att diskutera hur Sverige kan utveckla sitt arbete. Ett centralt område att diskutera är barnmorskans roll och kompetens i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

ICM representerar över 500 000 barnmorskor i världen och sätter riktlinjer för barnmorskeprofessionen globalt. ICM-ordförandens besök är ett tillfälle att se hur Sverige kan spela en ännu viktigare roll i det globala arbetet och är ett tydligt kvitto på att Svenska Barnmorskeförbundet och en rad svenska aktörer har en viktig roll i att stärka barnmorskeprofessionen internationellt.

Kontakt för mer information

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Telefon +46 709 396 389

Åsa Andersson
Verksföreträdare för hälsa och SRHR, Sida
Telefon +46 8 698 45 84

Anders Nordström
Ambassadör för Global Hälsa, Utrikesdepartementet
Telefon +46 76 209 72 36