Svenska Barnmorskeförbundet medverkar i projektet Säker Förlossningsvård

Rekommendationer och råd – Säker Förlossningsvård är namnet på en plattform med ett omfattande material av goda exempel som har samlats in från Sveriges förlossningskliniker. Rekommendationerna har tagits fram av expertgrupper utsedda av Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen – och Löf.

Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel och skapa en plattform för rutiner inom områden som · Telefonrådgivning · Riskbedömning vid ankomst till förlossningsenhet  · Instrumentell förlossning med sugklocka · Omedelbart kejsarsnitt · Akut kejsarsnitt · Fosterövervakning vid aktiv förlossning · Checklista inför akut kejsarsnitt · Checklista inför vakuumextraktion · SUPC Plötslig oväntad spädbarnskollaps · Råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka · Vård för mor och barn under första veckan efter förlossning · Postpartumblödning.

Läs mer om Säker Förlossningsvård på lof.se