Svensk förlossningsvård är dyr, ineffektiv och inte fokuserad på födande kvinnors behov – det vill vi ändra på!

Vad är då god och säker vård i samband med barnafödande? Och hur ska svensk förlossningsvård organiseras? Nu lyfter vi frågan in i framtiden!
På internationella barnmorskedagen den 5 maj presenterar vi Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande. Välkomna att diskutera framtidens förlossningsvård med oss!

Den förlossningsvård som idag erbjuds tar mycket liten hänsyn till gravida & födande kvinnors behov av kontinuitet och önskemål om individuellt utformad vård. Det vill vi ändra på! På internationella barnmorskedagen 5 maj presenterar Svenska Barnmorskeförbundet ett 10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande. Vi vill visa hur förlossningsvården bör organiseras för att vara trygg & säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv. Kvinnor i hela Sverige ska kunna välja att föda på en mindre lågriskenhet, hemma om hon så önskar eller på ett akutsjukhus – allt utifrån kvinnans egna önskemål och medicinska behov. Alla kvinnor har rätt till en god och säker vård på lika villkor i hela landet. Välkomna att diskutera framtidens förlossningsvård med oss!

Svenska Barnmorskeförbundets
10-punktsprogram för en God vård i samband med barnafödande

Nu bjuder vi in  politiker, sakkunniga barnmorskor & förlossningsläkare och journalister!  Den 5 maj klockan 17.00-19.00, på Barnmorskeförbundet, Baldersgatan 1 i Stockholm. PRESS/journalister kan kontakta kansliet Kajsa Westlund, tel: 08-107088, mejl:  .

DN Debatt söndag 4 maj 2014 Förlossningsvården ”Kritiken mot säkerheten på BB Sophia är helt obefogad”, Svenska Barnmorskeförbundet, vice ordförande Mia Ahlberg &  Eva Nordlund, ordförande Ingela Wiklund.

Svt ABC Söndag 4 maj 2014 ”Barnmorskeledda kliniker pålitliga” och förbundsordförande Ingela Wiklund i ”Barnmorskor försvarar BB Sophia”

Vill du komma i kontakt med förbundsstyrelsen, ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Mia Ahlberg och Eva Nordlund hittar du kontaktuppgifter här på hemsidan under Förbundsstyrelsen.