Stöd kampen för bättre villkor och mer inflytande!

 

Vi vill ta dagen i akt och förmedla vårt stöd till Svenska Barnmorskeförbundets val att bli en självständig fackförening. Vi ser med glädje på beslutet att flytta initiativet och den fackliga kampen närmare medlemsbasen. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att ”En splittring är aldrig bra i förhållandet till arbetsgivaren. Det är vi som har kollektivavtalet och förhandlar för barnmorskorna, så vi kan förhandling.” Men som vi ser det så bryter fria kämpande fackföreningar centralorganisationernas tendenser till splittring och ger arbetarna själva initiativet till arbetsplatskamp och förbättrade arbetsvilkor. Till syvende och sidst så är en fackförening organisering av och för de som arbetar.

Grattis till er och era medlemmar, och all solidaritet till barnmorskornas kamp!

Kamratligen,

SAC – Syndikalisterna

2018.11.19