Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av förlossningsvården för kvinnor i Sverige och hur olika utfall varierar beroende på socioekonomisk tillhörighet och beroende på i vilka länder kvinnorna är födda. Rapporten baseras på data från Socialstyrelsen och SCB.

En förlossningsvård som uppfyller kraven på god vård är essentiell för att tillförsäkra att varje barn ska komma till världen med optimala förutsättningar. Kvinnors och barns hälsa efter förlossning är intimt sammankopplade, och behöver beaktas simultant om man ska evaluera hela mödrahälso- och förlossningsvården.

Är förlossningsvården jämlik i Sverige idag?
Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning – Rapporten beskriver hur förlossningsvården skiljer sig för kvinnor i Sverige och hur olika utfall varierar beroende på socioekonomisk tillhörighet och beroende på i vilka länder kvinnorna är födda.
Socialstyrelsen
Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-14