Sämre resultat för lågutbildade kvinnor

Kvinnor med kort utbildning upplever sämre hälsa under graviditeten. Allvarliga bristningar är vanligare hos förstföderskor födda utanför Norden. Vården fungerar sämre för lågutbildade kvinnor enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens öppna jämförelser jämlik vård ger faktorer som utbildningsnivå, ålder och födelsebakgrund utslag på sjukvårdsresultatet. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Öppna jämförelser 2015 – Jämlik vård – Kvinnors hälsa
Denna rapport är den tredje öppna jämförelsen inom området jämlik vård och fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård. Totalt redovisas 30 indikatorer inom tre huvudområden: graviditets- och förlossningsvård, gynekologisk vård samt cancersjukvård.