Säker vård efter förlossningen – rekommendationer för vård av mor och barn

Dokumentet ”Säker vård efter förlossning – rekommendationer för vård efter förlossningen av modern och barnet” är nu godkänt och undertecknat av Svenska Barnmorskeförbundet.

Projektet har genomförts i samarbete mellan SBF, SFOG och BLF:s NEO-sektion och blev färdigt hösten 2013. Dokumentet finns på respektive yrkesorganisations hemsida. Här kan du ta del av dokumentet ”Säker vård efter förlossningen”.