Remissvar: Riktlinje för hälso- och sjukvården – Graviditet efter 41 veckor. 

Svenska Barnmorskeförbundets remissvar ”Riktlinje för hälso- och sjukvården – Graviditet efter 41 veckor.”

Svenska Barnmorskeförbundet har lämnat remissvar på den föreslagna rekommendationen från den Nationella arbetsgruppen (NAG) som arbetat med ”Riktlinje för hälso- och sjukvården – Graviditet efter 41 veckor.”

Riktlinjen som nu varit ute på remiss för synpunkter är framtagen (2020-2021) av den arbetsgrupp som sattes samman av det Nationella programområdet för kvinnosjukdomar och förlossningsvård (NPO).

Svenska Barnmorskeförbundets remissvar  (april 2021): ”Riktlinje för hälso- och sjukvården – Graviditet efter 41 veckor” .

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorseförbundet

Telefon: 073-5618349