Pris utdelat till bästa studentuppsats vid Reproduktiv Hälsa 2018

Sex uppsatser var nominerade. Sammantaget visar de på barnmorskans breda kompetensområde. De har också metodmässigt en bred variation; bland annat kvalitativ metaanalys, intervjuer, observationer, journalgranskning och enkät. Uppsatserna har bedömts utifrån fyra kriterier; relevans för reproduktiv hälsa, metod i relation till syfte, genomförande inklusive presentation och slutligen nyhetsvärde. Alla uppsatser var bra och välskrivna så det var inget lätt jobb att rangordna dem. Av 20 möjliga poäng fick uppsatserna mellan 14 och 18 poäng.

Men vi har ett resultat…..

Motiveringen till utmärkelsen bästa uppsats lyder:

Ett väl genomfört arbete med en relevant och intressant frågeställning och en innovativ metod. Metoden är adekvat och dess styrkor och svagheter är väl diskuterade. Resultatet är tydligt och bra presenterat och har ett klart nyhetsvärde. Uppsatsen är dessutom mycket välskriven och har en bra balans mellan de olika delarna.

2018 års bästa uppsats har titeln: An online survey of Swedish women’s sexlives och är skriven av Antonia Nordin och Jenny Hedlöf.

Stort grattis!