Pressmeddelande – Svenska Barnmorskeförbundet inleder diskussioner med SRAT, ett förbund inom SACO.

Pressmeddelande Svenska Barnmorskeförbundet 6 februari 2018

I november 2017 beslutade Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda ett fackförbund. Förutom att arbeta med professionsfrågor ska förbundet även driva medlemmarnas fackliga frågor.

Svenska Barnmorskeförbundet har sedan 1886 arbetat med professions- och kompetensfrågor för barnmorskor. Förbundet driver vårdutveckling inom reproduktiv perinatal och sexuell hälsa. Förbundet vill nu utveckla sin verksamhet och återigen ta ansvar för barnmorskornas fackliga intressen genom att driva såväl löne- som anställningsvillkor för medlemmar och koppla samman dessa villkor med professionens utveckling.

För att finna en lösning som kan leda fram till att Svenska Barnmorskeförbundet blir såväl ett professions- som fackförbund för medlemmarna har nu diskussioner inletts med SRAT, ett förbund inom Saco. Inom SRAT skulle Svenska Barnmorskeförbundet fortsätta att utgöra ett eget förbund.

www.srat.se

Kontaktuppgifter:

Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 

tel: 070- 9396389

Eva Nordlund vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 

tel: 073-561 83 49