PRESSMEDDELANDE: Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning av förlossning vid graviditetsvecka 41.

– Från SFOGs sida förutsätter vi att vetenskapen ska vara grunden till hur vi bedriver vården. I frågan om induktion har vi tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet på kort tid gjort en genomgång av forskningsläget. Vi förväntar oss att det fortsatta arbetet med Kunskapsstyrning ska leda till en mer jämlik vård med nationell samsyn, säger Eva Uustal, styrelseordförande i SFOG.

– Det har framkommit resultat som vi i professionerna måste förhålla oss till, för kvinnornas skull och den oro som har skapats. Det är bra att det fortsatta arbetet nu går vidare till NPO-gruppen för ytterligare perspektiv inför implementeringen av rekommendationerna, säger Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Den nationella programområdesgruppen  (NPO) för kvinnosjukdomar och förlossning, med representanter från samtliga sjukvårdsregioner, kommer nu att arbeta vidare med en rekommendation som vägledning för landets regioner. Det ska även tas fram ett informationsmaterial som underlättar för kvinnor att tillsammans med förlossningsansvariga göra ett välinformerat val om igångsättning.

– Vi ser att handläggning av igångsättning skiljer sig över landet. Vi arbetar nu med att ta fram praktiskt stöd för att anpassa förlossningsvården mot bakgrund av dessa nya rön. Syftet är att det ska leda till en mer jämlik och patientsäker vård, som är applicerbar över hela landet säger Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande för den nationella programområdesgruppen (NPO) för kvinnosjukdomar och förlossning.

Arbetet kommer att ske i nära samverkan mellan NPO, SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet med stöd ifrån Socialstyrelsen.

Fakta
se information SFOGs hemsida SFOG.se

För frågor
SFOG Eva Uustal: 

Svenska Barnmorskeförbundet Eva Nordlund: 
073-561 83 49

NPO Masoumeh Rezapour Isfahani: 
018-611 57 97