Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen

Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen
Dir. 2021:26

Publicerad 20 april 2021
En särskild utredare ska se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.
Läs mer regeringen.se