Oskuldskontroller är förbjudet enligt svensk lag

Med anledning av medierapporteringen vill Socialstyrelsen förtydliga att så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

Att tvinga någon att genomgå en oskuldskontroll är förbjudet enligt svensk grundlag. I regeringsformen finns ett uttryckligt skydd mot påtvingade fysiska ingrepp, såsom läkarundersökningar.

All hälso- och sjukvård ska dessutom bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt patientsäkerhetslagen. Eftersom det inte är möjligt att medicinskt utreda om någon är oskuld är det inte förenligt med den bestämmelsen att genomföra sådana undersökningar och utfärda intyg.

All hälso- och sjukvårdspersonal är, enligt patientsäkerhetslagen, även personligt ansvarig för att vården bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den som inte lever upp till detta riskerar att få sin yrkeslegitimation återkallad.

Läs Socialstyrelsens uttalande ”Oskuldskontroller är förbjudna” 2015-10-08 www.socialstyrelsen.se