Ordförande har ordet juni 2017

När nya barnmorskor inte vill eller vågar jobba under sommaren är det lätt att förstå varför. Många erfarna barnmorskor säger också tack, men nej tack, oavsett storlek på bonusen. Nu funkar inte ”money talks” längre… Vakanser på mödrahälsovårdscentralerna har inga sökande. Läget är så desperat att vissa landsting vill minska antalet semesterveckor. Motsatsen till en långsiktigt och hållbart system.

Med tillräckligt många barnmorskor i tjänst ÅRET RUNT löser sig inte bara sommaren. Då kan vi också ta emot fler studenter (så att vi i framtiden har några barnmorskor att anställa), ha ett rimligt arbetstempo (så att barnmorskor vill stanna i vården), utveckla vården (för att ge kvinnorna och deras familjer bästa vård), förkovra oss (utveckla vår profession) och lära av varandra (utveckla vår egna personliga kompetens). Det kräver rätt antal barnmorskor i tjänst året om för att bedriva det som vi kallar basvård!

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Jordemodern Nr 6 Juni 2017