Om krislägesavtalet

Runt om i landet trappar läget upp när epidemin växer och sätter våra medlemmar som arbetar i regioner och kommuners verksamheter under allt mer press. Det rustas och arbetas inom hög beredskap för att möta de vårdbehov som följer av läget. I dessa sammanhang kommer frågor om Krislägesavtal upp, ett avtal som AkademikerAlliansen tecknade redan 2019.

AkademikerAlliansen anser att kompetensförsörjning är en oerhört akut fråga som ska lösas genom aktivt rekryteringsarbete eller i krislägessituation genom aktivering av Krislägesavtal. Alternativa lösningar ska därför i dagsläget ske i frivillighet från arbetstagarens sida. Är inte Krislägesavtalet aktiverat så gäller villkoren i Allmänna Bestämmelser samt de lokala kollektivavtal som eventuellt redan existerar i regionen eller kommunen.

Krislägesavtalet kan aktiveras om samtliga kriterier för aktivering av avtalet uppfylls. För att Krislägesavtalets villkor ska gälla på lokal nivå måste lokala kollektivavtal tecknas. Det är därför viktigt att understryka att förbunden undertecknar lokala kollektivavtal för implementering av Krislägesavtalet.

Krislägesavtal

Läs mer på Saco Akademikeralliansen Aktuellt.  

Avtalet hittar du här www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikeralliansen/avtal1/

I det akuta läge som råder måste alla, såväl arbetsgivare som anställda och fackförbund vara beredda att bidra till smidiga och snabba lösningar.

2020-03-27
Mattias Torell, biträdande förhandlingschef SRAT
SRAT Akademiker inom samhällsbärande professioner. Ett fackförbund inom Saco.

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.