Nya riktlinjer för bedömning av antepartalt CTG – SFOG & Svenska Barnmorskeförbundet

Nya svenska riktlinjer för bedömning av antepartalt CTG (2019). Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp (SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet) som har dokumenterat och sammanfattat aktuellt internationellt kunskapsläge gällande antepartalt CTG.

2015 publicerade International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) nya riktlinjer för CTG-tolkning, vilka framtogs av en expert-panel bestående av 45 obstetriker och forskare från ett 35-tal länder i syfte att bland annat nå ett mer uniformt tolkningsunderlag mellan länder.

Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet utsåg vintern 2015 en arbetsgrupp med uppdraget att adaptera de svenska riktlinjerna till det nya FIGO-dokumentet på ett för svenska förhållanden funktionellt sätt.

FIGO:s riktlinjer från 2015 gäller specificerat intrapartal övervakning, till skillnad från de föregående riktlinjerna daterade 1987, vilka kommenterade såväl antepartal som intrapartal CTG-tolkning.

Nationella riktlinjer i andra länder har i varierande grad utgått från de internationella riktlinjer som publicerades av FIGO 1987, men inga länder vars riktlinjer är tillgängliga on-line har tydliga eller separata riktlinjer för antepartalt CTG och i rekommendationer för exempelvis handläggning av minskade fosterrörelser eller IUGR så hänvisas till intrapartala CTG-tolkningsmallar när det gäller övervakning av fosterhjärtfrekvens.

De nya svenska riktlinjerna som utkom 2016 gäller liksom FIGO:s enbart intrapartalt.
Våra föregående svenska riktlinjer från 2009 gällde både ante- och intrapartalt, men i praktiken var även de inriktade på förhållanden och situationer under förlossning.

Arbetsgruppen har därför sett en fortsatt uppgift med målsättning att dokumentera och sammanfatta aktuellt internationellt kunskapsläge gällande antepartalt CTG och komplettera de nationella svenska riktlinjerna för tolkning av CTG före värkstart.

Nya svenska riktlinjer för bedömning av antepartalt CTG

Malin Holzmann1, för arbetsgruppen
Maria Jonsson2, Marianne Weichselbraun3, Andreas Herbst4, Lars Ladfors3 och Lennart Nordström1
1Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 2Akademiska Sjukhuset Uppsala, 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 4Skånes Universitetssjukhus, Lund/Malmö

__________________________________________________________________________

ctgutbildning.se

__________________________________________________________________________

Nya svenska riktlinjer för antepartalt CTG publiceras  i Jordemodern nr 1 mars 2019.

__________________________________________________________________________