Nu satsar vi på er studenter! Vill du vara med?

Nu satsar vi på er barnmorskestudenter! Vill du vara med?

Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med SRAT arbetar för att starta upp en studentsektion för er studenter, med er studenter. Här finns möjligheten att lyfta och driva era perspektiv kring utbildning och profession. Som referensgrupp till förbundsstyrelsen kan vi tillsammans verka starkare i frågor som berör utbildningsfrågor och framtid, inom förbundet och ut mot makthavare och media.

Vi söker en representant från vardera lärosäte som vill vara med och utforma och ta en plats i studentsektionen. Tillsammans ska sektionen arbeta för positiv interaktion mellan lärosätena och arbeta aktivt med att bedriva studenternas frågor. Den som väljs till att vara sammankallande för sektionen kommer även vara kontaktperson till förbundsstyrelsen och Utbildningsrådet.

Vill du representera ditt lärosäte och vara med på en ny resa inom Svenska Barnmorskeförbundet? Kontakta vice ordförande Erica Solheim på .

Med oss i detta är Amanda Backlund studenthandläggare SRAT.  Ytterligare representanter från förbundsstyrelsen är Li Thies-Lagergren, Malin Bogren och Ewa Andersson.