Nordiska Amningsveckan 2020: Föreläsningar från temadag Amning oktober 2020

Nordiska Amningsveckan 2020. Den 12 och den 14 oktober arrangerade AMSAK en temadag om amning.

Nordiska amningsveckan 2020
Program och föreläsningar Nordiska AMNINGSVECKAN digitalt den 12 och 14 oktober
Årets tema: AMNING Miljö/klimatförändringar

Amning Region Stockholm
Pågående amningsprojekt regionalt och lokalt:

Ny samordnare för amning – Nordiska Amningsveckan, Amal Omar-Salim, nutritionist

Ny gemensam hemsida för föräldrar, Ingela Ågren barnmorska

AMSAK specialistamningsmottagning, Ann Tiits barnmorska

Utökat amningsstöd till fyra BVC i utsatta områden, AMSAK barnmorska från projektet

Nyheter:

Utökat samtal om amning på barnmorskemottagningarna,
Emma Lilliehöök, Anna Dahlin samordningsbarnmorskor MHV enheten

Behöver barn till diabetesmammor tillmatas? Alex Goldberg barnmorska, doktorand

”Kolostrumkitet”, Anna Gustafsson barnmorska, doktorand

Kärnteam Zero separation Karolinska Solna, Josefin Boijsen Lind barnmorska

Kärnteam Amningsstöd Karolinska Huddinge, Maria Turstedt barnmorska

Nya Amningsmottagningar i anslutning till BVC, Ulrika Lindström verksamhetschef BVC

Amningshjälpens onlinekurser, Åsa Helmbold Kristin Sinclair Hjälpmammor

Hur förebygger och löser vi Amningssvårigheter och bröstkomplikationer på var enhet i vårdkedjan?

”Den Magiska timmen” Skin-to-Skin in the First Hour After Birth, film The Magical Hour

Vad innehåller bröstmjölken-vad vet man idag? Anna Gustafsson barnmorska, doktorand

Region Sthlm Amningsstrategi, Vårdprogrammet för bröstkomplikationer och Kompetensbeskrivning för amningsarbete i vårdkedjan, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska

Kan kvinnor vara rädda för att amma? Förberedande samtal under graviditeten
Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska och barnsjuksköterska

”För lite mjölk”- tillmatning- Informerat val? – Nytt dokument!
Kerstin Lindahl barnmorska

”Aj det gör ont” – Orsaker och lösningar, sår och smärtor, Gunilla Holland Barnmorska

Riskfaktorer och handläggning av mastit – skillnader inflammation-infektion-abscess,
Kristin Svensson Universitetsbarnmorska

__________________________________________________________________________

Amning och typ 1 Diabetes

Regionalt Vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning Stockholm

Information till blivande föräldrar (MHV) Amning Karolinska universitetssjukhuset
MVC-version QR koder till blivande föräldrar.

Strategier och dokument (Kristin Svensson) 

WABA World Breastfeeding week 2020

__________________________________________________________________________

Policydokument Amning Svenska Barnmorskeförbundet (2020)

_________________________________________________________________________

Läs kort intervju med barnmorskan Ann Tiits: Nordiska Amningsveckan 2020.
Mer om amning i Jordemodern nr 6 Okt 2020 och artiklar på www.barnmorskan.se
__________________________________________________________________________

Temadag Amning program den 12 och 14 oktober Nordiska amningsveckan 2020.  

AMSAK amningsspecialistmottagning i Stockholm. För mer information:  och .

________________________________________________________________________