Nordiska Amningsveckan 2020: Material från temadag Amning

Den 12 och den 14 oktober 2020 arrangerar AMSAK en temadag om amning.

Samma program bägge dagarna. Dagen är gratis.  Program och länk. Dagen arrangeras av AMSAK amningsspecialistmottagning i Stockholm. För mer information:  och .

Här publiceras material från AMSAK temadag Amning

Amning och typ 1 Diabetes

Regionalt Vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning Stockholm

Information till blivande föräldrar (MHV) Amning Karolinska universitetssjukhuset

WABA World Breastfeeding week 2020

 

__________________________________________________________________________

Läs kort intervju med barnmorskan Ann Tiits: Nordiska Amningsveckan 2020.
Mer om amning i Jordemodern nr 6 Okt 2020 och artiklar på www.barnmorskan.se
__________________________________________________________________________