Nationell amningsstatistik Socialstyrelsen

Amning bland de allra minsta barnen fortsätter att minska, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Samtidigt syns en svag ökning bland de något äldre barnen, nio respektive tolv månader.

Amning under barnets första sex månader har minskat i långsam takt sedan 2004. 2004 ammades 83 procent av alla barn vid fyra månaders ålder och 72 procent vid sex månaders ålder. 2015 hade siffran sjunkit till 74 respektive 63 procent.

– Fler barn ammas lite längre. Men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Läs mer om aktuell amningsstatistik på Socialstyrelsens hemsida.

Lästips
Leder nappanvändning under första levnadsveckan till en sämre etablering av helamning och risk för kortare amningstid? Yttrande från Metodrådet, HTA 2016:3 (2017-06-30)www.sll.se  Publiverad i Jordemodern nr 10 Okt 2017.

Mer om amning : artiklar tidigare publicerade i Jordemodern och amningsstatistik publicerad 2016..