Mingla med dina kollegor och politiker!

I höst bjuder vi in till 12 mingel runt om i Sverige dit ALLA barnmorskor är välkomna. Minglet är en avslutning på konferensen – Hållbar livsstil, Barnmorskans samtal om levnadsvanor -Tema Alkohol.

Du är varmt välkommen att mingla med dina kollegor, politiker och beslutsfattare i din region kl 16-17 alla konferensdagar. (Förutom i Luleå, där är minglet kl. 15-16)

Lokalen och mail att anmäla sig till, hittar du i Kalendarium under varje orts inbjudan till regional konferens. Sista anmälningsdag är 1 vecka innan minglet sker.

Konferensort

5/9 Östersund
11/9 Umeå,
18/9 Uppsala
25/9 Örebro
8/10 Härnösand
15/10 Gotland
24/10 Luleå
6/11 Stockholm
7/11 Linköping
12/11 Göteborg
19/11 Malmö
20/11 Hässleholm