Mia Ahlberg – Svenska Barnmorskeförbundets nya ordförande

Den 3 november 2015 tog jag över stafettpinnen som Svenska Barnmorskeförbundets ordförande efter Ingela Wiklund som har haft uppdraget i åtta år!

Jag heter Mia Ahlberg är 45 år gammal och är född och uppvuxen i Stockholm. Jag utbildade mig till barnmorska på Karolinska Institutet och direkt efter examen fick jag en anställning på Södersjukhuset i Stockholm som sedan dess är min arbetsgivare. Jag har arbetet på förlossningen och på BB. 2011 fick jag möjlighet att arbeta som klinisk adjunkt på Södersjukhuset vilket innebär att jag roterade mellan förlossningsvård, lärare på barnmorskeutbildningen och som doktorand i ett forskningsprojekt. På utbildningen deltog jag i undervisning om allt från anatomi, CTG, praktisk obstetrik, till att leda en kurs i sammanhållen Barnmorskeledd graviditet- förlossning och eftervård 7,5 Hp på avancerad nivå.

Som doktorand fick jag möjligheten att delta i ett forskningsprojekt lett av Docent Cecilia Ekéus om förlossning med sugklocka. Den 12 februari i år disputerade jag med godkänt resultat på avhandlingen: Birth by Vacuum Extraction vid Karolinska Institutet.

Efter disputationen har jag en Post Doc anställning vid enheten för klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet och samarbetar med Olof Stephansson som är obstetriker vid Visby Lasarett. Jag deltar i ett forskningsprojekt som handlar om att titta på normal progress under förlossning. Som ni kanske vet är partogrammet byggt på uppgifter från 500 kvinnor från år 1954. Medelåldern för dessa kvinnor var 20 år, 55 procent förlöstes med tång och endast 9 procent hade någon form av bedövning. Som ni förstår har mycket ändrats sedan dess och det är nog dags att modernisera partogrammet.

Jag blev invald i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse 2013 och har haft uppdraget som vice ordförande. Under dessa år har jag lärt mig mycket om organisationsarbete, lobbying, strategiarbete och framför allt hur otroligt kompetent den svenska barnmorskan är. Det har också blivit mycket tydligt för mig vilken otroligt bra och god vård vi ger i Sverige och att det vi gör här har en viktig påverkan långt utanför landets gränser.

Jag är otroligt glad för mitt yrkesval och känner mig stolt att tillhöra denna kår. Jag är fast övertygad om att barnmorskans kompetens är helt avgörande för vår framtid. Kompetensen börjar med vår utbildning men fortsätter sedan genom hela yrkeslivet och är i ständig utveckling. Den erfarna barnmorskan är en ovärderlig resurs som måste belysas och tas tillvara.  På många sätt är det ett hantverk vi utför och den erfarna kliniskt skickliga barnmorskan inom olika områden är fundamentet i professionen. Naturligtvis brinner jag också för forskningen och ser det som ett komplement som kan driva på utvecklingen för god vård för kvinnor och deras familjer. Kommunikationen mellan akademin och praktiken måste öka och vi måste inse att vi står i en direkt beroendeställning till varandra. Samarbete, känsla av samhörighet, målvision inom kåren och barnmorskans kompetens måste vi prata mer om.

Till sist vill jag berätta att jag lever tillsammans med en partner sedan nästan 20 år. Vi har fyra döttrar mellan 17 och 10 år och så har vi en hund som heter Alfons.

Hör gärna av dig!
Vi ses!

Här hittar du kontaktuppgifter till hela förbundsstyrelsen.