Lokalt arbetstidsavtal i Region Västernorrland

SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet och Region Västernorrland har tecknat ett lokalt kollektivavtal för arbetstid. Avtalet har trätt i kraft under april månad och är en viktig byggsten i att skapa attraktiva villkor och en hälsosammare arbetssituation för barnmorskor.

Våra förtroendevalda barmorskor Martina Pettersson och Amanda Nyberg har med stöd av Evalinn Wilke, förhandlare på SRATs kansli, skött det lokala förhandlingsarbetet. Förbundet vill rikta ett tack för en strålande insats.

Parterna har under en längre tid fört en ingående dialog kring verksamheternas omständigheter samt hur villkoren kan förbättras för de som redan är anställda och för de som rekryteras till regionen. Arbetsgivaren har hörsammat många av de synpunkter som förbundet lämnat och vi behöver arbeta gemensamt framgent för att utvärdera de effekter som avtalet får på sjukskrivningstal, bemanning samt upplevelse av arbetsmiljö.

Avtalet bygger på en poängmodell där arbete på arbetstider som är mindre attraktiva genererar en högre poäng och en allt lägre veckoarbetstid. Syftet är att öka möjligheten till återhämtning vid obekväma arbetspass samt skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar kvar och fler kan rekryteras.

Martina Pettersson berättar, för att ett liknande avtal ska kunna tillämpas behövs en grundläggande bemanning. I de fall den inte finns behövs en ekonomisk kompensation för de som arbetar i den verksamheten. Därför har Region Västernorrland fattat ett beslut om lönetillägg som tillämpas i de fall grundbemanning inte är uppnådd. Målsättningen är att arbetstidsmodellen så snart som möjligt ska tillämpas.

– Efter att vi under en längre tid i olika sammanhang påtalat att Region Västernorrland behöver arbeta för och skapa strategier för att lyckas behålla och rekrytera barnmorskor är det roligt att vi äntligen får gehör på olika sätt. Vi tror att det lokala kollektivavtalet om arbetstidsmodeller som nu har slutits där olika arbetspass generar olika poäng som kan omvandlas i arbetstidsförkortning är en viktig pusselbit i att göra det attraktivare att arbeta inom Region Västernorrland som barnmorska. Utöver detta kan nämnas att vi fick gehör i årets löneöversyn gällande att barnmorskornas löner behöver prioriteras. Barnmorskorna fick ett högt utfall och utöver löneöversynen så kan även ytterligare lönesatsning eventuellt tillkomma senare i år, säger Evalinn Wilke förhandlare på SRAT.

Det är positivt att Region Västernorrland tar ett ansvar för situationen och skapar en ny villkorsriktning för barnmorskor. Det är genom lokala villkorslösningar som vi kan skapa lösningar som passar de lokala behoven och arbetssätten.

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.