The Lancet uppmärksammar barnmorskan

De livsviktiga villkor kopplade till graviditet och barnafödande i världens alla länder står i fokus i Lancet’s specialnummer om ”Midwifery” som lanserades på London School of Hygiene and Tropical Medicin den 23:e juni 2014.

I många länder i världen är kvinnors behov av hälso- och sjukvård i samband med graviditet och barnafödande fortfarande inte alls tillgodosedda. Man räknar med att 289 000 kvinnor dör varje år i orsaker relaterade till graviditet och barnafödande, 2,6 miljoner kvinnor drabbas av intrauterina dödsfall och 2,9 miljoner nyfödda barn dör under den första levnadsmånaden. Lancets serie skapar ett ramverk för vad som är god kvalitet inom vård av gravida mödrar och nyfödda barn där dessa kvinnor och barns behov placeras i centrum. Resultaten som presenteras i denna serie stöder en övergång från en fragmenterad mödra- och nyföddhetsvård som fokuserar på att identifiera och behandla sjukdomstillstånd hos gravida kvinnor och nyfödda barn till en systemförändring som erbjuder patientcentrerad sammanhållen vård för alla.
Detta kommer att kräva ett multidisciplinärt lagarbete mellan barnmorskor, obstetriker, barnläkare och andra som på många håll i världen kommer att kräva ett systemskifte. Resultaten som presenteras i detta nummer av Lancet visas att barnmorskor är avgörande för att denna strategi ska vara möjlig och för att ytterligare minska mödra- och barnadödligheten i världen.

The Lancet’s specialnummer om ”Midwifery” består av fyra olika artiklar vilka har skrivits gemensamt av multidiciplinära grupper, akademiker, forskare, patientföreträdare, kliniker, politiker och andra. Samtliga artiklar lyfter nyckelfrågan om barnmorskans bidrag i vården. De lyfter utmaningen i dagens tänkande och attityder hos sjukvårdsanställda, beslutsfattare och en allmänhet. Denna serie kommer att tillhandahålla beslutsfattare och sjukvårdspersonal realistiska, nåbara, hållbara och evidensbaserade strategier för en bättre vård. Centralt för denna strategi är barnmorskans roll i vården av kvinnor och barn.

Barnmorskans arbete är redan erkänt som ett viktig och kostnadseffektivt bidrag inom högkvalitativ vård av gravida och födande kvinnor i många länder. Trots tidigare dokumenterade fördelar, socialt, hälsoekonomiskt och hälsomässigt, är detta något som är långtifrån erkänt i ett globalt sammanhang. Styrkan med dessa Lancet artiklar är dess evidensbaserade grund och att de visar på det positiva inflytande som utbildande barnmorskor har då det gäller mödrar och barns hälsa och överlevnad.

Lancets artiklar och de medverkande författarnas fantastiska arbete har lett fram till rekommendationer som kan anpassas till enskilda kommuner, samhällen och länder inom alla inkomstnivåer. Om de genomförs kommer de att vara potentiellt livsavgörande för många kvinnor och barn världen över oavsett om de flesta är friska eller tillhör den minoritet som är sjuka och behöver extra vård för att undvika komplikationer.

Denna serie artiklar kommer att bli mycket betydelsefulla för FN:s arbete efter 2015 när milleniemålen 4 och 5 har summerats och nya mål ska sättas och strategier för detta arbete ska utformas.

Ingela Wiklund, ordförande,
#LancetMidwifery
på plats i London vid Lancet Series on Midwifery Launch.

Läs mer om barnmorskans arbete i världen 
The Lancet Midwifery
Published June 23, 2014
www.thelancet.com/series/midwifery

SOLUTION 98
THE NEW STANDARD OF CARE
www.solution98.org