Kvinnors liv och deras barnmorskor

För dig som är barnmorska, blivande barnmorska eller har ett stort intresse för kvinnors liv, vård och deras barnmorskor har vi tagit fram en handledning till studiecirkel.

Studiecirkeln kretsar kring Svenska Barnmorskeförbundets jubileumsbok 300 år i livets tjänst, som innehåller spännande berättelser och kraftfulla bildreportage om kvinnoliv, barnaföderskor och barnmorskor i Sverige, Kambodja, Mocambique, Afghanistan och på Grönland. I dåtid och nutid med siktet mot framtiden.

Jubileumsboken 300 år i livets tjänst var en del av firandet av 300 år med professionella barnmorskor i Sverige. År 1711 examinerades den första barnmorskekullen med teoretisk såväl som praktisk utbildning enligt kursplan, och blev edsvurna efter examinationen, för att alltid bistå födande kvinnor, rika som fattiga.

Vården för en god sexuell och reproduktiv hälsa är i hög grad politisk i den meningen att den rör politiska beslut och samhälleliga normer och förväntningar – ja, den rör människors enskilda rättigheter och friheter. Studiecirkeln har sitt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla och med 300 år i livets tjänst som diskussionsunderlag lyfts svenska och internationella erfarenheter fram som visar på kampen för dessa rättigheter. Boken ger också berörande inblickar i människors liv – särskilt kvinnors och deras barnmorskors liv.

Berättelser i dåtid och nutid och hur vi vill att framtiden ska formas

Det här är för dig som är nyfiken på vår historia, vill diskutera hur vi har det idag och formulera krav för hur vi bör ha det i framtiden. Studiecirkeln är tänkt att ge kunskap och nya insikter kring sexuell och reproduktiv hälsa och de rättigheter som vi har eller bör ha i frågor rörande sexualitet och barnafödande.

Hur ser framtiden ut – vad vill vi? Hur kan barnmorskors kompetens användas och fördjupas i arbetet för kvinnors och barns hälsa och sexuell och reproduktiva hälsa i ett rättighetsperspektiv?

Här hittar du studiehandledningen till Kvinnors liv och deras barnmorskor.

Boken 300 ÅR I LIVETS TJÄNST kan du beställa och köpa via formulär här på hemsidan.

Materialet är framtaget av barnmorskorna
Anna Nordfjell, tidigare förbundsordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Kontakt: Kajsa Westlund, tidigare kanslichef Svenska Barnmorskeförbundet
Catharina Zätterström, tidigare vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Tips för dig som samtidigt vill skriva och berätta om ditt liv som barnmorska
Barnmorska – skriv och berätta!
Det är berättelsen om ditt eget liv och ditt arbete som vi vill ha. Vi behöver din skildring av livet som barnmorska – ditt liv är morgondagens historia. Du väljer själv vad du vill ta upp. Skriv långt eller kort – men skriv! Information och frågelista till Barnmorska berätta.