Uppdaterat kunskapsunderlag Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning

Mödrahälsovården i Sverige utgör en viktig del i landets folkhälsoarbete, når ut till alla gravida och har ett gott anseende hos befolkningen. Det ger möjlighet att stärka en positiv utveckling genom att verka för att minska ohälsa i befolkningen och främja jämlik och personcentrerad vård. Hälften av alla kvinnor har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018). Kroniska sjukdomar och fetma kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018, WHO, 2020).

Kunskapsunderlag Barnmorskans samtal om levnadsvanor (2021).
Syftet med kunskapsunderlagen är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva metoder inom området. Kunskapsunderlagen riktar sig till barnmorskor inom mödrahälsovården, samt till barnmorskor inom andra verksamheter såsom ART och BB-vård.

Kunskapsunderlagen ger rekommendationer om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor om tobak-, och alkoholbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, samt vid amning och psykisk ohälsa. Underlaget innehåller även kunskapsunderlag om metoden motiverande samtal, MI.

Vi hoppas att kunskapsunderlaget kommer att fungera som stöd i det dagliga arbetet och bidra till kunskapsutveckling inom professionen.

Läs mer om
Kunskapsunderlag Hållbar livsstil
Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning  (2021).

Läs mer om tidigare arbete inom projekt Goda levnadsvanor.

Kunskapsunderlag
Hållbar livsstil Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning (2021)