Kompetensmodell för barnmorskor i klinisk verksamhet

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en kompetensmodell för kliniskt verksamma barnmorskor.

Kompetensmodellen är allmänt formulerad och ska specificeras lokalt inom de olika verksamheterna. Vår förhoppning är att kompetensmodellen med de olika benämningarna ska kunna användas, utvecklas och anpassas i den kliniska vården. Kompetensmodellen är inte statisk, genom att användas och skapa erfarenheter kommer den att utvecklas och förbättras på olika sätt som är till godo för de kliniskt verksamma barnmorskorna och för vårdens förbättrade utfall.

Generisk kompetensmodell för barnmorskor i klinisk verksamhet (2019)
Svenska Barnmorskeförbundet.

Hör gärna av dig till Svenska Barnmorskeförbundet
Kompetensmodellen behandlades på Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma november 2019 där alla lokalföreningar fanns representerade. Alla medlemmar har fått Kompetensmodellen med följebrev utskickad via mejl. Kompetensmodellen har presenterats på förbundets chefskonferens med fokus på implementering.

Kompetensmodellen är publicerad i Jordemodern nr 2 april 2020.