IPCI 2014 om befolkningsfrågor & srhr

Den 23–25 april arrangerade Sverige en internationell parlamentarisk konferens om befolkningsfrågor. Parlamentariker, ministrar och representanter för civilsamhället från ett hundratal länder deltog. Invigningen den 23 april hölls i riksdagen. Svenska Barnmorskeförbundet deltog med en interaktiv utställning på Folkets Hus i Stockholm.

Konferensen, den sjätte i ordningen, och syftet är att följa upp det handlingsprogram om befolkningsfrågor som antogs i Kairo 1994. I det så kallade Kairoprogrammet fastslås bland annat kvinnors behov av och rättighet till god mödrahälsovård, sexualupplysning, tillgång till preventivmedel, jämställdhet och säker abort där det är lagligt.

Every Generation – en nyproducerad film om Sverige som visades vid konferensinvigningen. Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund är en av de personer/organisationer som fick bidra till filmen.

Svenska Barnmorskeförbundet deltog med en interaktiv utställning på Folkets Hus den 23 april. Besökarna fick se ett bildspel med gamla och nya fotografier. De fick ta del av vad som förr i tiden fanns i en Barnmorskeväska och höra om vad barnmorskan kunde göra för att rädda liv. De fick även möjlighet att ta del av nutida klinisk utbildning och med fantom och docka få visat en förlossningsoperation med händer (skulderdystoci) och instrumentell förlossning med tång och sugklocka. På plats gavs också tillfälle att prata med en barnmorska om arbetet inom mödrahälsovård, ungdomsmottagning och goda levnadsvanor. I samband med ipci delade Barnmorskeförbundet ut den översatta jubileumsboken ”300 YEARS IN THE SERVICE OF LIFE” till intresserade konferensdetagare. I samband med konferensens första dag gjordes även studiebesök till olika verksamheter som till exempel ungdomsmottagning.

Konferensen ”The 2014 International Parliamentarians’ Conference on the Implementation of the IPCD Programme in Action” organiserades av FN:s befolkningsfond (UNFPA), Europeiska parlamentariska forumet för befolkningsfrågor (EPF) tillsammans med Sveriges riksdag, Riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Utrikesdepartementet.

Från Barnmorskeförbundet deltog Susanne Åhlund, Anna Nordfjell, Margareta Rehn, Cecilia Lind, Mia Ahlberg och Kajsa Westlund –  ipci2014 på Folkets Hus i Stockholm.